ประหยัดสุดคุ้มสำหรับธุรกิจทุกประเภท

  • พรินเตอร์แคร่ยาว สำหรับธุรกิจทุกประเภท
  • ความเร็วสูงสุดถึง 472 ตัวอักษร/วินาที
  • พิมพ์สำเนา 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
  • พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
  • ช่วงการทำงาน (MTBF) 20,000 ชม.

 

ผลิตภัณฑ์